Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Đức Nga
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hành Tín Tây
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hành
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1174 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 513 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này