Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

9150.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Khuất Trung Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khuattrungthanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hòa Thạch
Quận/huyện Huyện Quốc Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 85 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 190 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15030 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này