Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

84034.jpg";i:1;i:156;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Đàn
Giới tính Nam
Website https://xuandan08.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quảng Xương 3
Quận/huyện Huyện Quảng Xương
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Đỗ Đường Hiếu
Đã đưa lên 1068 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1263 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3501 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79669 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này