Danh sách thư viện

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hỗ trợ kĩ thuật

    Liên hệ quảng cáo

    • (024) 66 745 632
    • 036 286 0000
    • contact@bachkim.vn

    Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

    Thông tin thành viên

    No_photof
    Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Loan
    Giới tính Nữ
    Đơn vị trường mẫu giáo đạ đờn
    Tỉnh/thành lâm đồng
    Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
    Đã đưa lên 0 tài liệu
    Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
    Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
    Điểm số 98 (xem chi tiết)

    Nhắn tin cho người này