Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

710253.jpg";i:1;i:200;i:2;i:143;}}-photo
Họ và tên Ngô Chu
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Quảng Nam
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Nguyễn Đường, Lê Thị Diêng
Đã đưa lên 47 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1890 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 53 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7122 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này