Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Chính
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/minhchinhpy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trường Chinh
Quận/huyện Huyện Đông Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh. * Giải xuất sắc Báo cáo khoa học cấp Tỉnh năm học 2005 - 2006 * Giải xuất sắc Hội giảng cấp Tỉnh năm học 2007 - 2008
Xác thực bởi Nguyễn Văn Ngợi, Võ Văn Chọn
Đã đưa lên 1646 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1569 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 136 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90717 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này