Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

650.jpg";i:1;i:60;i:2;i:40;}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên Nguyễn Đức Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hadh2508
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Đình Phùng
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 163 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 203 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 45 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25437 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này