Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

534153.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Đặng Duy Mạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Ca sĩ
Xác thực bởi Đỗ Mạnh Hà, Hà Béo
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 18 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này