Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Hải Đăng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Viên An
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 296 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4909 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này