Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Minh Tươi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Số 1 Hưng Trạch
Quận/huyện Huyện Bố Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Giới thiệu GVG cấp cơ sở
Xác thực bởi Trần Thị Minh Tươi, Lê Thị Thanh Nhung
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 348 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 37 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28236 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này