Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

199656.jpg";i:1;i:150;i:2;i:174;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Minh Chiến
Giới tính Nam
Website https://chiennc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bồi
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Hóa học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Việt Bắc, Trần Ngọc Đại
Đã đưa lên 1919 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 348 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 972 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 643041 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này