Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tiết Kim Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Hảo
Quận/huyện Huyện Tịnh Biên
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1779 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3614 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này