Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trường TH Ninh Dân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ninh Dân
Quận/huyện Huyện Thanh Ba
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Quý Tuyến, Nguyễn Quý Tuyến
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 71 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này