Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Thanh Gòn
Giới tính Nam
Website https://thanhgon.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Vịnh
Quận/huyện Huyện Lộc Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu GIÁO VIÊN GIỎI HUỆN, GIỎI TỈNH
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Châu, Bùi Thanh Gòn
Đã đưa lên 578 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 955 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 434 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 180566 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này