Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

115943.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
Họ và tên Nguyên Thị Xuân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyenxuan75
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Luôn là đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.Năm học 2007-2008 đạt chiến sĩ thi đua cấp thành phố.
Xác thực bởi Nguyễn Hông Vân, Đoàn Quốc Việt
Đã đưa lên 96 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 506 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12415 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này