Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Van Dinh Tu
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hồ Tùng Mậu
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 48 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 119 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này