Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

1025781.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Phạm Xuân Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD&ĐT Bắc Sơn
Quận/huyện Huyện Bắc Sơn
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Giới thiệu TDTT
Xác thực bởi Đỗ Thị Hoài Thu, Lành Lan
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 34 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 902 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này