THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5913964
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5845476
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3490398
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3216534
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3145706
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2712421
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2635850
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2600074