THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5751439
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5093854
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3348058
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3162958
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133472
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2672941
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620193
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2414736