THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5751158
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5090151
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3347074
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3162706
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133406
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2672803
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620142
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2414382