THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5822291
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5805347
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3459610
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3199433
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3143162
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2700441
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2629012
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2517205