THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5804560
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5727445
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3447790
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3193733
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140849
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2692768
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2627042
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2494749