THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5768131
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5320495
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3376595
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3177391
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3136240
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2678410
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2622219
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2436444