THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791034
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5592471
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3432439
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190486
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139853
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2688885
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626536
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2488926