Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Đức Mạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tân Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 23 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3666 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này