Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Quốc Tuân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Móng Cái
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Vũ Ngọc Chuyên, Phùng Danh Tú
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 489 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 466 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này