Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

857061.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
Họ và tên Phạm Ngọc Đỉnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Phamngocdinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Quý
Quận/huyện Huyện Sơn Dương
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Lê Anh Nhật, Vũ Thị Hồng Nhung
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 210 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 352 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này