Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

838044.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Sứ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sutp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Ngọc Sương
Quận/huyện Huyện Tiên Phước
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Như Thơ, Nguyễn Thị Thu Diễm
Đã đưa lên 51 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 88 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 26 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1380 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này