Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Thuật
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hà Nam
Quận/huyện Thành phố Phủ Lý
Tỉnh/thành Hà Nam
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 38 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2085 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18179 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này