Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Hồng Hoà
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuhonghoa76
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Thọ 1
Quận/huyện Huyện Sơn Dương
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Phạm Ngọc Đỉnh, Nguyễn Văn Đoàn
Đã đưa lên 584 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 956 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 55 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25461 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này