Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Lê Trọng Châu
Giới tính Nam
Chức vụ Phó trưởng Phòng
Đơn vị Phòng Giáo dục - Đào tạo Lộc Hà
Quận/huyện Huyện Lộc Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Email thường dùng: letrongchau@hatinh.edu.vn. Thành tích: CSTĐ cấp tỉnh 2012, 2015.
Xác thực bởi Nguyễn Trường Giang, Bùi Thanh Gòn
Đã đưa lên 2323 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 557 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 303 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 270715 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này