Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên NGƯT. Lê Hữu Anh Quân
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Quảng Tân
Quận/huyện Huyện Quảng Xương
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Giới thiệu đạt học sinh giỏi cấp cuốc gia
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này