Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

784236.jpg";i:1;i:200;i:2;i:141;}}-photo
Họ và tên Đặng Thị Tươi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/dangtuoi72
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ya Xia
Quận/huyện Huyện Sa Thầy
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 58 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 668 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 103 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7804 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này