Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

778290.jpg";i:1;i:200;i:2;i:134;}}-photo
Họ và tên Hồ Thảo Nguyên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Chieutim2
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Phú
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Ngày mai bắt đầu tu hôm nay
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu, Trường Thư
Đã đưa lên 155 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 507 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 61 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9153 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này