Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Anh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuyanhkt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Kon Rẫy
Quận/huyện Huyện Kon Rẫy
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 83 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 201 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 97 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31913 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này