Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lâm Khoa
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Song lộc
Tỉnh/thành Trà vinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 614 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 70 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này