Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thị Hồng Nam
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hongnam15
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Sơn
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp thành phố
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 92 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 89 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 330 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 52414 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này