Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Quốc Nam
Giới tính Nam
Website https://phanquocnam1978.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Long
Quận/huyện Quận Bình Tân
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 344 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1101 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 271 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17351 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này