Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

682997.jpg";i:1;i:175;i:2;i:174;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Trung Hiếu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenhieuqs
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tiểu La
Quận/huyện Quận Sơn Trà
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Thị Thùy Liên
Đã đưa lên 100 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 218 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 135 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15438 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này