Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

670394.jpg";i:1;i:175;i:2;i:173;}}-photo
Họ và tên Bùi Đình Đường
Giới tính Nam
Website https://thuviensinhhoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Đàn 1
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Bùi Đình Đường, Nguyễn Hồng Nga
Đã đưa lên 1169 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2145 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 519 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 119699 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này