Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

669925.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Vũ Hữu Quế
Giới tính Nam
Website https://hienque.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thiệu Hoà
Quận/huyện Huyện Thiệu Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Giới thiệu My Home: http://quehien.tk
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 90 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 629 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1692 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này