Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Đô Lương 1
Quận/huyện Huyện Đô Lương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7092 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2265 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này