Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyen Thi Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phạm Văn Hinh
Quận/huyện Huyện Thạch Thành
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2019 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1981 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này