Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nguyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tiền Phong 1
Quận/huyện Huyện Quế Phong
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Tăng Xuân Sơn, Lê Thị Hoa
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 17 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2774 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này