Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Thành Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Quang Bích
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Giới thiệu không có
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7660 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này