Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Hùng Diện
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chaucanhtienyen
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Điền Xá
Quận/huyện Huyện Tiên Yên
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trịnh Xuân Thùy, Dương Đức Triệu
Đã đưa lên 191 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 926 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 49 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 69771 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này