Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Thanh Hà
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hocgsp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thông Nông
Quận/huyện Huyện Thông Nông
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Tuấn, Tuấn Nguyên
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 886 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 118 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này