Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Lê Duy Lực
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/luclanqx4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quảng Xương 4
Quận/huyện Huyện Quảng Xương
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Viết Hoà, Nguyễn Xuân Đàn
Đã đưa lên 207 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2529 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28686 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này