Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Hữu Chỉnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đức Huệ
Quận/huyện Huyện Đức Huệ
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1538 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6131 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này