Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS C. Ngần
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 562 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12160 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này