Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Võ Thái Sang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vothaisang
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Kiểu, Trần Thị Hậu
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 98 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 229 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này