Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Minh Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trung Thành
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 209 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9944 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này