Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lâm Việt Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị truong THCS Yên Đổ - Phú Lương
Quận/huyện Huyện Phú Lương
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Xác thực bởi Phạm Quang Lượng, Lại Văn Bắc
Đã đưa lên 93 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3793 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28737 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này