Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Khưu Việt Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thuận Hoà
Quận/huyện Thành phố Bạc Liêu
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 646 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1603 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này