Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Hảo
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng Giáo dục Duy Xuyên
Quận/huyện Huyện Duy Xuyên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu PPDH tiểu học.
Xác thực bởi Lê Văn Thâm, Nguyễn Trường Sơn
Đã đưa lên 58 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 501 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 29 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11738 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này