Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tài nguyên trên violet.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Vân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyenthivandp
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Phú
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Đinh Bá Quang, Bùi Thị Hải Yến
Đã đưa lên 132 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 225 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 66 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2073 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này